Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BWT VÍZ weboldalt - www.bwtviz.hu - üzemeltető BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.; cégjegyzékszáma: 13-09-124889; adószáma: 10612059-2-13 ; email elérhetőség: bwt@bwt.hu, telefonszám: (+36) 23 430-480; továbbiakban: Szolgáltató) és a BWT Hungária Kft. által a bwtviz.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.bwtviz.hu domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. bwtviz.hu weboldal a BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság végfelhasználói partnerei, vásárlói, a nagyközönség számára nyújt általános és szakmai információkat a vízkezeléssel, vízszűréssel, vízfelhasználással és a cég által forgalmazott vízkezelési megoldásokkal kapcsolatosan.

1.3. A bwtviz.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A bwtviz.hu weboldal üzemeltetését a BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.
Telefonszám: (+36) 23 430-480
Email: bwt@bwt.hu

2. Ajánlatkérés a weboldalon

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a legyártandó termék tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Vízkeménység mérő és kapcsolódó brossura igénylése

3.1 A BWT VÍZ weboldalon van lehetőség költségmentesen vízkeménységmérő teszt indikátor igénylésére, amellyel könnyedén megállapítható az adott helyen hozzáférhető víz keménysége.

3.2 A vízkeménységmérő ingyenes igénylését az oldal láblécében található vonatkozó modulra kattintva lehetséges kezdeményezni, ahol az igénylő címadatait és email címét kell kötelezően megadni, illetve el kell fogadni az oldal használati feltételeit.

A BWT Hungária Kft. fogja a vízkeménység mérő tesztcsíkot postai úton kiküldeni az érdeklődőknek. A tesztcsík tájékoztató adatot add a vízkeménységről.

4. Hírlevél feliratkozás

4.1. A BWT VÍZ weboldal üzemeltetője a víztechnológiai berendezésekkel, megoldásokkal, technológiákhoz kapcsolódó témákban időszakosan tudnivalókat, híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, partnerei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

4.2. Hírlevelekre feliratkozni a weboldal láblécében az “Iratkozzon fel hírlevelünkre” szakaszban a feliratkozó nevének, email címének megadását, az Adatvédelmi tájékoztató és a Szerződési Feltételek elolvasását és tartalmának elfogadását követően a “Felíratkozom hírlevélre” gomb megnyomásával lehetséges.
A hírlevélre történő feliratkozás esetén kötelezően el kell fogadni a weboldal adatvédelmi tájékoztatójában leírtakat és az oldal szerződési feltételeit.

A hírlevélre történt feliratkozást követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre a weboldal egy megerősítő emailt küld a feliratkozónak, amelyben található linkre kattintva lehetséges a feliratkozás megerősítése. Nem megerősített feliratkozásokat, a feliratkozó nevével és email címével együtt 30 nap múlva automatikusan töröljük a hírlevél adatbázisból.

4.3 A feliratkozó a hírlevelezésre feliratkozással határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a BWT víztechnológiai megoldásaival, a szakterülettel kapcsolatos híreket, érdekességeket, tudnivalókat osztjon meg vele hírlevél formában.

4.4. A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
  • A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában

 

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.3 Abban az esetben, ha a BWT VÍZ weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1 A bwtviz.hu weboldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.

6.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a bwtviz.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a bwtviz.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a bwtviz.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.3 A bwtviz.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói, vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a bwtviz.hu weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igény bevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

6.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2017. Március 1.